Portfolio

Livea Profil, pakningsdesign og innhold

Cox har utarbeidet profilen til livsstilskurstilbyderen, Liva samt en del av deres produkter.

Vi har også arbeidet med en rekke markedsføringstiltak for Livea siden oppstarten, både i form av brosjyrer, kampanjer og magasiner.

Kenneth Dahling

BERGEN / Daglig leder

Mob: 952 24 714 kenneth.dahling@cox.no

Andre prosjekter