Portfolio

Telekiosken Magasin

Mens mobilforhandleren Telekiosken eksisterte, etablerte Cox det landsdekkende mobilmagasinet, Kiosken.

Vi bygget et ungt og trendy konsept hvor hovedmålgruppen var unge mellom 18 og 35 år. Magasinets redaksjonelle hovedfokus ble rettet mot teknologisk utvikling, trender, livsstil og sosiale medier. Kiosken kom ut fire ganger i året og ble distribuert i alle Telekioskens butikker fra Harstad i nord til Kristiansand i sør. Magasinet gav Telekiosken en god mulighet til å vise bransjekompetanse, fronte produkter og delta i aktuelle samfunnsdebatter. Fra en lesers ståsted gav magasinet teknologi-informasjon og inspirasjon samt godt lesestoff om noe som opptar alle – vårt mobile liv. 

Andre prosjekter