Portfolio

Adecco Avis

I samarbeid med Adecco etablerte vi Jobbavisen.

Avisen hadde som mål å bygge merkevaren, øke kjennskapen til Adecco samt vise utlyste stillinger.

Kenneth Dahling

BERGEN / Daglig leder

Mob: 952 24 714 kenneth.dahling@cox.no

Andre prosjekter