Portfolio

Bergen Filharmoniske Orkester Konsertprogram

Vi er ansvarlig for konsertprogrammene til Harmonien.

Siden 2012 har vi stått for design og produksjon av bladet som deles ut i forkant av hver eneste konsert.

Andre prosjekter